ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววันทนีย์ ทรัพย์จันทร์
ครู คศ.1

นางสาวจริญญา จันนา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวบังอร สะเทินรัมย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1