ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวนนทนัฎดา ว่องประจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวศิวิมล สิทธิกุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1